محلات

بزرگترین آبادی و هسته اولیه این شهر محله قلعه دره است.که از قدیمی ترین محلات این شهر می باشد، به همین دلیل شهر به نام قلعه دره نیز مشهور است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست