راههای ارتباطی

شهر ارکواز در استان ایلام و در محدوده‌ی غرب ایران واقع شده است.این شهر با شهرهای چوار، سرابله، آسمان آباد، دلگشا،مهران،بدره و پهله مجاورت دارد.شهر ارکواز از شمال و شمال شرقی و مشرق به دامنه کبیرکوه از جنوب و جنوب شرقی به کوه بیوره و از جنوب غربی به کوه کلک محدود می‌شود.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست