۱۱۱۱۱۱۱ جاذبه های گردشگری شهر ارکواز

شهرستان ملکشاهی، یکی از شهرستان‌های استان ایلام است. مرکز این شهرستان، شهر ارکواز می‌باشد. مردم این شهرستان عموماً شیعه هستند که به گویش کردی ایلامی و لهجه ملکشاهی سخن می‌گویند. مردم این شهرستان از ایل ملکشاهی هستند.شهرستان ملکشاهی در دامنه کبیرکوه قرار گرفته‌است و در سه هزار سال قبل از میلاد به عنوان (ورهشی) در کتیبه‌های آشوری واقع در سرچشمه رودخانه گُل گُل در بخش گچی ذکر شده‌است.

شهر ارکواز در دامنه رشته کوه کبیرکوه قرار دارد و جایگاه بسیار مناسبی از لحاظ آب و هوایی و پوشش گیاهی دارد. در زمان سلطنت سلطان ملکشاه سلجوقی در این ناحیه ارگ نظامی برپا بوده‌است. از جاذبه های شهر ارکواز به غار تایه گه،سنگ نوشته آشوری و آتشکده کوشک قینفر می توان اشاره کرد.

شاخص های شهر ارکواز

۳۴۹۸ خانوار

جمعیت۱۱۹۷۷ نفر

سال تاسیس۱۳۸۵

تعداد شهدا۳۵۰ تن

فهرست