گیوه بافی

کوهستانی بودن منطقه و نیاز به پای افزار راحت و سبک در گذشته انگیزه بافت گیوه را فراهم آورده است این «هنر ـ صنعت» که هم اکنون نیز رواج دارد طی سه مرحله زیر تهیه می‌شود:

۱ـ آماده کردن تخت گیوه (آجیده)، که این کار توسط تخت کش انجام می‌شود.
۲ـ بافت رویه گیوه (گیوه بافی)، که معمولاً برای بافت از نخ پنبه ای و ابریشم استفاده می‌ود.
۳ـ دوختن رویه گیوه به تخت گیوه که این کار توسط فرد گیوه دوز انجام می‌شود.
امروزه از تکنیک بافت گیوه نمونه صندلهای زیبایی با طرح و رنگ متنوع ساخته و پرداخته شده و با قیمت مناسب به بازار عرضه می‌شود. جالب اینکه در زندگی آپارتمانی نیز به عنوان روفــرشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست