نظافت،تسطیح و پاکسازی نخاله های سطح شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. نظافت،تسطیح و پاکسازی نخاله های سطح شهر

مهندس تارک شهردار ارکواز گفت جهت تنظیف معابر عمومی و جلوگیری از گسترش انواع بیماریهای مسری و واگیردار، پاکسازی و نظافت نخاله های سطح شهر بوسیله دستگاه لودر و سایر ادوات عمرانی و شهرسازی در برنامه کاری این شهرداری قرار می گیرد در پایان مهندس تارک افزودند که جهت رعایت حقوق شهروندی و داشتن شهری تمیز از همه ی همشهریان تقاضامندم که نخاله و زباله های ساختمانی را به خارج از محدوده شهری و در جایگاه پسماند محله کاخل که به شهرداری تعلق دارد انتقال نمایند و از تخلیه نخاله ها در ورودی و خروجی های سطح شهر جلوگیری نمایند%

فهرست