شهردار ارکواز ملکشاهی خبر داد: تجهیز واحدهای خدمات شهری و نقلیه با افزودن یک دستگاه کامیون تانکر آب

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. شهردار ارکواز ملکشاهی خبر داد: تجهیز واحدهای خدمات شهری و نقلیه با افزودن یک دستگاه کامیون تانکر آب
شهردار ارکواز ملکشاهی خبر داد:

تجهیز واحدهای خدمات شهری و نقلیه با افزودن یک دستگاه کامیون تانکر آب

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارکواز ملکشاهی، یوسف محمدی مقدم اظهار داشت: با هدف ارائه خدمات بهینه شهرداری به شهروندان و تجهیز واحدهای خدمات شهری و نقلیه، با پیگیری های مجموعه شهرداری و شورای اسلامی، یک دستگاه کامیون تانکر آب به همراه تجهیزات مربوطه، به واحدهای خدمات شهری و نقلیه اضافه گردید.

بنا بر این گزارش، شهردار ارکواز ملکشاهی افزود: این اقدام در جهت آبیاری فضای سبز شهری و شستشوی معابر، کانالها و خیابانهای سطح شهر، صورت پذیرفت و با تحویل این دستگاه از سوی سازمان همیاری شهرداریها، به روند ارائه خدمات شهرداری، کمک شایانی می گردد.

تحویل-یک-دستگاه-تانکر-آب-از-سازمان-همیاری-شهرداریها-برای-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تحویل-یک-دستگاه-تانکر-آب-از-سازمان-همیاری-شهرداریها-برای-شهرداری-ارکواز-4.jpg
تحویل-یک-دستگاه-تانکر-آب-از-سازمان-همیاری-شهرداریها-برای-شهرداری-ارکواز-3.jpg
تحویل-یک-دستگاه-تانکر-آب-از-سازمان-همیاری-شهرداریها-برای-شهرداری-ارکواز-5.jpg

فهرست