دومین جلسه بازآفرینی شهری به ریاست شهردار ارکواز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. دومین جلسه بازآفرینی شهری به ریاست شهردار ارکواز

دومین جلسه بازآفرینی شهری به دبیری شهردار ارکواز و با حضور تمامی اعضا در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر اعضا مصوباتی به شرح ذیل مقرر گردید:

۱-مقرر گردید کلیه ادارات عضو ستاد بازآفرینی شهرستان نسبت به تکمیل جدول ارسالی توسط اداره راه و شهرسازی استان در راستای معرفی پروژه های مورد اجرا در طی ۵ سال ظرف هفته جاری اقدامات لازم بعمل آورند.

۲-مقرر گردید که جلسه ستاد بازآفرینی در شهرستان هر ماه الی دو ماه یکبار بصورت مستمر برگزار و نتیجه اقدامات به ادارات مرتبط و فرمانداری ارسال گردد.

۳-مقرر گردید که بانکهای عامل در راستای واگذاری تسهیلات در محدوده بافت فرسوده نهایت همکاری را با شهروندان داشته باشند.

۴- مقرر گردید شهرداری ارکواز نسبت به پیگیری و اطلاع رسانی بابت واگذاری ساختمانهای واقع در شهرک سلمان فارسی مربوط به امور مهاجرین از طریق راه و شهرسازی تا پایان سال اقدام نماید.

۵- مقرر گردید شهرداری ها نسبت به انجام امورات تشویقی در محدوده بافت فرسوده اقدام لازم بعمل آورد.

 

فهرست