خدمتی دیگر از شهرداری ارکواز ملکشاهی: نصب بنرهای مسیرنما در مسیر تردد زائرین پیاده روی اربعین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. خدمتی دیگر از شهرداری ارکواز ملکشاهی: نصب بنرهای مسیرنما در مسیر تردد زائرین پیاده روی اربعین

خدمتی دیگر از شهرداری ارکواز ملکشاهی:

نصب بنرهای مسیرنما در مسیر تردد زائرین پیاده روی اربعین

نصب-بنرهای-مسیرنما-در-کلیه-معابر-و-مسیرهای-پیاده-روی-اربعین-1.jpg
نصب-بنرهای-مسیرنما-در-کلیه-معابر-و-مسیرهای-پیاده-روی-اربعین-1.jpg
نصب-بنرهای-مسیرنما-در-کلیه-معابر-و-مسیرهای-پیاده-روی-اربعین-1.jpg


🟠 کانال شهرداری ارکواز در ایتا:

https://eitaa.com/arkavaz

🟢 کانال شهرداری ارکواز در بله:

https://ble.ir/arkavaz

فهرست