جلسه بازآفرینی شهری شهرستان با دبیری شهرداری ارکواز ملکشاهی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. جلسه بازآفرینی شهری شهرستان با دبیری شهرداری ارکواز ملکشاهی

جلسه بازآفرینی شهری شهرستان با دبیری شهرداری ارکواز ملکشاهی و ریاست فرماندار محترم شهرستان و با حضور معاونت محترم مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید%

فهرست