تعمیر پل جداول و نصب دال های بتنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. تعمیر پل جداول و نصب دال های بتنی

🖌 #گزارش_به_شهروندان

🔸 #عمرانی_خدماتی
✅ تعمیر پل جداول و نصب دال های بتنی

🔹 خدمت صادقانه شهرداری ارکواز ملکشاهی ادامه دارد…

تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg
تعمیر-پل-روی-جداول-.-نصب-دال-های-بتنی-توسط-شهرداری-ارکواز-1.jpg

 


🟠 کانال شهرداری ارکواز در ایتا:
https://eitaa.com/arkavaz
🟢 کانال شهرداری ارکواز در بله:
https://ble.ir/arkavaz

فهرست