انتصاب شهردار شهر ارکواز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. انتصاب شهردار شهر ارکواز

طی آیینی در محل فرمانداری شهرستان ملکشاهی آقای مهدی تارک به عنوان شهردار شهر ارکواز انتخاب شدند.

فهرست