انتصاب سرپرست جدید شهرداری ارکواز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. انتصاب سرپرست جدید شهرداری ارکواز

شورای اسلامی شهر ارکواز جناب آقای فریدون عشرتی فرد از کارکنان شهرداری را بعنوان سرپرست جدید این شهرداری منصوب نمودند.

فهرست