انتخاب هیات رئیسه دومین سال از دوره ششم شورای اسلامی شهر ارکواز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. انتخاب هیات رئیسه دومین سال از دوره ششم شورای اسلامی شهر ارکواز

در جلسه امروز شنبه تاریخ۱۴۰۱/۰۵/۲۲که با حضور تمامی اعضای شورای اسلامی شهر ارکواز ملکشاهی در دفتر شورا برگزار شد.ترکیب جدید هیات رئیسه شورای شهر همزمان با آغاز دومین سال فعالیت با رای اعضا مشخص شد.در این جلسه اعضای هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر ارکواز، به مدت یکسال دیگر  با رأی اعضاء انتخاب شدند.

آقای صالح هدایت خواه، بعنوان رئیس شورا

آقای علی صادقی فر، نایب رئیس

آقای جمیل ساعد، خزانه دار

آقای محمد رفیعی زاده، منشی اول

آقای مهدی علیزاده، منشی دوم

همچنین آقای مهدی علیزاده بعنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۱۰۰و در کمیسیون ماده ۷۷ و آقای جمیل ساعد بعنوان نماینده شورا در کمیسیون معاملات با رای اعضاء شورا انتخاب شدند.لازم به ذکر است: پیش از این آقای علی صادقی فر به مدت ۲ سال بعنوان نماینده شورا در شهرستان  انتخاب شده است.

فهرست