اماکن تفریحی شهر

در شهر ارکواز اماکنی چون سالن ورزشی تختی،سالن ورزشی شهید آوینی و پارک کودک و پارک تفریحی ملکشاهی وجود دارد که امکانات تفریحی و ورزشی شهر را تاحدودی تامین می کند.

فهرست