استعفا شهردار ارکواز ملکشاهی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. استعفا شهردار ارکواز ملکشاهی

مهدی تارک شهردار ارکواز ملکشاهی طی نامه ای از سمت خود استعفا داد.

متن استعفا شهردار ارکواز

فهرست